Tips om litt forskjellige dugnader som finnes. Kom gjerne med tips til flere (leder.fotball@flatas.no)

Dess flere lag eller avdelinger som går sammen, dess flere dugnader blir aktuelle.

Vær oppmerksom på at flere av dugnadsaktørene selv tar en stor del av brutto salgssum.


Flaskeinnsamling, egne lotteri

De dugnadene der mest av pengene går til lag/klubb.

Fotball-lotteriet

http://www.fotball-lotteriet.no/Fotballlotteriet.a...

Kaffe

Kaffe, tea og sjokolader i egne forpakninger. Filtermalt, hele bønner og kapsler. Lettsolgt og veldig god.

http://www.nytkaffe.no/

Tennbriketter

http://www.dindugnad.no/easylight-tennposer

Karameller, kjeks og sjokolade

https://www.nordkak.no/

Spekemat

http://www.eidsmo.no/spekepakken

http://norskstabbursmat.no.24nb7.srv.ip.no/butikk/...

http://spekebua.no/idrettslag/

Gavepakker

http://www.lisensfabrikken.no/

Saft og syltetøy

http://dugnad.hervik.com/

Brannslukkings-/førstehjelpsutstyr

http://dugnad.folkehjelp.no/

http://salgsprodukter.no/

Diverse

http://dugnaden.no/

http://www.dplan.no/dugnader/

https://dugnadsguiden.no/dugnad

Powered by: Bloc