I Flatås fotball brukes spillersamtalene for å planlegge og evaluere spiller, trener og lagets aktivitet.  

Spillerne skal ha medvirkning og medbestemmelse når lagsapparatet planlegger innholdet gjennom fotballsesongen. Ønskene må sees i sammenheng med klubbens sportsplan. 

 
Lagskontakter er ansvarlig å sende ut skjema med spillersamtale seinest 1 uke før samtalene skal gjennomføres. Vi oppfordrer foresatte til å gjennomgå samtalen med sitt barn.

 Hovedtrener skal gjennomgå skjemaet med alle i trenerteamet. 

Samtalene gjennomføres 2 til 1, og er fortrolig mellom trener og spiller. Det vil si ingen trenere alene med en spiller.

En spillersamtale gjennomføres i god tid før sesongstart, og gjennomføres igjen kort tid etter sesongslutt. Begge samtalene bør være tilgjengelige på 2.samtalen.

 Lagskontakt har ansvar å rapportere avvik til sportslig utvalg.

 

Ta kontakt med sportslig utvalg eller styret ved spørsmål.