Artikler

Bli medlem

23.11.17 15:48
av Flatås IL Webmaster

Bli medlem

Velkommen til Flatås Fotball. Her kan du registrere innmelding og finne mer informasjon om medlemskap.

Les mer...
Årsmøte Flatås Fotball 2017

03.03.18 09:52
av Flatås IL Webmaster

Årsmøte Flatås Fotball 2017

Årsmøte/medlemsmøtet avholdes onsdag 7. mars 2018 kl. 19:00.Sted: formidlingsrommet Flatåsen skole, nedre bygg. Her finner du saksliste med årsmelding/sakspapirer.

Les mer...
Årsmøte Flatås Fotball 2016

08.11.17 23:51
av Flatås IL Webmaster

Årsmøte Flatås Fotball 2016

Flatås IL Fotball kaller med dette inn til ordinært årsmøte 27. februar 2017 kl 18:00 (ref. §10 i vedtektene). Møtested: Flatåsen Skole, nedre bygg, formidlingsrom 1.

Les mer...
Merkeprøvedag Flatås Fotball

21.11.17 00:06
av Flatås IL Webmaster

Merkeprøvedag Flatås Fotball

Flatås IL Fotball avholder ferdighetsmerkeprøvedag på Flatåsen Kunstgressbane onsdag 5. oktober 2016 kl 17:00 - 18:15.

Les mer...
Flatås Lions 20 år

08.11.17 23:57
av Flatås IL Webmaster

Flatås Lions 20 år

I 1996 fikk Fotballavdelingen i Flatås IL forespørsel om å starte opp et lag for utviklingshemmede. Helge Gudmundsen var da leder, og styret sa ja.

Les mer...
Skadeforebygging

18.11.17 17:13
av Flatås IL Webmaster
Forsikring/skade  

Skadeforebygging

I fotball er det få skader i barnefotballen, mens det skjer en økning i skadeforekomst blant spillere som er 13 år eller eldre.

Les mer...