Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Alle som er opptatt av fotball, skal bidra til å ta vare på fotballens verdier (ref.Norges Fotballforbund). 

 

Fair Play er samlebegrepet for norsk fotball sitt verdiarbeid. Alle som er opptatt av fotball skal bidra til å ta vare på fotballens verdier. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten vår på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. Fotballarenaen er en arena hvor vi skal ha respekt for alle mennesker og forsterke fellesskapet. Fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser. Fair play skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom, og er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger. 

 

For mer info om NFF sitt arbeid med Fair play i klubb, se https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play-tiltak-i-klubb/#Toppen 

 

 

Noen områder som viser at vi har FOKUS på Fair play i Flatås fotball: 

 

    • Spillere, trenere og lagledere underskriver før sesongstart på NFF Fair play kontrakt (6-9 år lager egne "regler" med denne kontrakten som utgangspunkt). Ansvar: Lagskontakter. 
    • Trenere og lagledere informeres på trenerforum/klubbforum om klubbens arbeid med Fair play. Ansvar: Styret og sportslig utvalg. 
    •  Spillere og foresatte informeres av lagene om klubbens og lagets arbeid med Fair play. Dette er et kontinuerlig arbeid i hverdagen blant trenere, spillere og foresatte. Ansvar: Trenere/lagskontakter og klubb. 
    • Lagene stiller med egne KAMPVERTER på alle hjemmekamper. Ansvar: Lagskontakter og klubb. 
    • Fair play på trening og kamp. Ansvar: Spillere, støtteapparat, foresatte og klubb. 

 

Lagskontakter er ansvarlige for å rapportere avvik til sportslig utvalg.

 

GOD KAMP!