Årshjul Fotball

Under finner dere Årshjulet for Flatås Fotball. Århjulet gir en oversikt over aktiviteter for fotballstyret og medlemmer,
samt sportslige aktiviteter inkludert loft-, bane- og kioskvakter.


Spørsmål om Århjulet sendes til Flatås Fotball ved fotballstyret.


SportsligStyretMedlemmerVakter (Loft/bane/kiosk)
JanuarTrenerkursStyremøter
TreningshelgerLagsavtalerTreneravtaler
Øvrige avtaler
FebruarTrenerkursStyremøterAktivitetsavgift vår, lag med vintertrening
MarsStyremøterAktivitetsavgift vår, lag uten vintertrening
Konstituering nytt styre
AprilOppstartsmøte nytt kullStyremøteDugnad, salg toalettpapirIht vaktliste
BarnefotballkveldBanefordeling
MaiTrenerforum vårStyremøteIht vaktliste
Lagskontaktmøte
JuniStyremøteIht vaktliste
Halvårsmøte FIL
JuliStyremøte
AugustTineFotballskoleAktivitetsavgift høst, alle lagIht vaktliste
SeptemberMerkeprøverStyremøteIht vaktliste
Gymsalfordeling
Sette valgkomitee
OktoberTrenerkursStyremøteDugnad, salg toalettpapirIht vaktliste
Banefordeling
NovemberFlatås JulecupStyremøteDugnad, varetelling PrixIht vaktliste
Trenerkurs
Dugnad, julecup
DesemberFlatås JulecupStyremøteDugnad, julecupIht vaktliste