Klubbhåndboken er ment å være et informasjonssted hvor en kan finne relevant informasjon om hvordan Flatås IL og de respektive underavdelinger drives. 

I tillegg til å være et informasjonssted/oppslagssted for ledere og foreldre/foresatte vil ”Boken” beskrive hvordan aktivitetene er organisert, hvilke roller/ansvar den enkelte leder innehar, ordensregler og hvilke foreldrevettregler som gjelder for barne- og ungdomsaktivitetene. 

Klubbhåndboken vil være et være et supplement til Sportslig plan hvor en finner opplysninger vedrørende utøving av den sportslige aktiviteten. 

Åpne Klubbhåndboka