Kampverter er det viktigste enkelttiltaket for Fair play og oppfølging på arenaen.

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampverter et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play og sørge for at kamplederen (dommer) får tilstrekkelig med støtte (ref. Norges Fotballforbund).

Flatås fotball har laget egen rutine (se vedlegg) som alle lag skal følge. Ansvaret for at disse følges har lagskontakt.

God hjemmekamp!