Bli medlem

Bli medlem

Publisert av Flatås IL Webmaster den 23.11.17. Oppdatert 29.03.19.


Trykk her for å gå til registreringsskjema 

Aktivitetsavgift 2019

ÅrsklasserAktivitetsavgift
7 årkr 1.500
8-10 årkr 1.900
11 årkr 2.600
12 årkr 2.800
13 årkr 3.500
14 årkr 3.800
15-17 årkr 4.600
19 årkr 4.800
Damer Seniorkr 4.800
Herrer Seniorkr 5.000

I tillegg må man betale for medlemskap i Flatås IL: Se info her


Retningslinjer for håndtering av aktivitetsavgift.

 • Årsavgift forfaller i to terminer. Første termin forfaller ca 20.03. Andre termin forfaller ca 15.09.
 • Spillere som melder seg inn i klubben før 1. juni betaler full årsavgift. Innmeldte spillere etter 1. oktober betaler kvart årsavgift. Mellom 1. juni og 1. oktober betales halv årsavgift. Spillere som slutter får ikke refundert noe av betalt aktivitetsavgiften.
 • Dersom to eller flere familiemedlemmer er aktive i Flatås IL Fotball, gis nummer to og tre 25% moderasjon.
  Dersom fire eller flere familiemedlemmer er aktive i Flatås IL Fotball, betaler familien bare for de tre med høyest avgift.
  Medlemmene er selv ansvarlige for å melde fra om dette til klubbstyret.
 • Spillere i familier med svak betalingsevne kan helt eller delvis fritas fra aktivitetsavgiften. Søknad om fritak eller reduksjon sendes av foresatte eller lagskontakt til klubbstyret. Dette gjelder ikke for spillere på junior og senior nivå.
 • Trenere, oppmenn, dommere og styremedlemmer unntas ikke fra aktivitetsavgift, men kan vurderes ihht punkt 4.
 • Barn av trenere, oppmenn, dommere og styremedlemmer unntas ikke fra aktivitetsavgift, men kan vurderes ihht punkt 4.
 • Lagskontakt har ansvar for å levere oversikt over aktive spillere på sitt lag til klubbens styre innen de frister som styret setter, og i angitt form/format.
 • Spillere som ikke har betalt aktivitetsavgift for inneværende semester eller skylder avgift fra tidligere semester/år, skal ikke gis adgang til å delta på trening eller kamp (gjelder også cuper) før dette er betalt eller fritak er innvilget ihht punkt 4. Styret skal jevnlig informere lagskontakter om hvilke spillere som ikke har betalt og således ikke kan delta på trening og kamp.
 • Spillere betaler den aktivitetsavgift som er vedtatt for det laget spiller tilhører aldersmessig. Spillere som permanent er flyttet opp i høyere årsklasse betaler imidlertid for den høyere årsklassen.