Årsmøte fotball mandag 11. mars kl 19.00

Årsmøte fotball mandag 11. mars kl 19.00

Velkommen til fotballavdelingens årsmøte!
 
Årsmøtet avholdes mandag 11. mars kl. 19.00 i Flatåshallen (Sosialrommet).
Agenda:
- Gjennomgang av årsmelding for 2023
- Gjennomgang regnskap for Flatås Fotball for 2023
- Gjennomgang budsjett for Flatås Fotball 2024
- Aktivitetsavgift for 2024 (2. halvår) og 2025 (1. halvår)
- Informasjon om foreslått ny struktur fotballstyret og øvrige utvalg i fotballavdelingen

- Valg av nytt styre v/ valgkomiteen

- Eventuelt samt innkomne forslag

 

Vi ønsker påfyll av engasjerte fotballforeldre, besteforeldre eller naboer og andre engasjerte på Flatåsen inn i driften av fotballavdelingen. Det kan være alt fra oppgaver i forbindelse med sonekvelder, seriespill, treningssamlinger, Flatås Julecup, Sportslig utvalg eller å delta i det administrative arbeidet i fotballstyret. Over tid har vi behov for at alle lag deltar aktivt inn i driften av fotballavdelingen.

 

Forslag til budsjett for 2024 er under utarbeidelse. Regnskap for 2023 og budsjett for 2024 vil sendes ut i forkant av årsmøtet.

 

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Jens Waaktaar Opland

Leder for fotballavdelingen