Denne klubbdugnaden er viktig for fotballavdelingen. Hver spiller skal selge 3 sekker a 350,-. Har man 3 barn eller flere trenger man å selge kun 6 sekker.

Dugnaden gjennomføres 2 ganger i året, våren og høsten.