Januar 2021 fikk Flatås fotball på plass ansvarlig for jentefotballen

Flatås fotball ønsker å rette fokus på flest mulig spillere, trenere og andre verv.

Høsten 2021 skal klubben arrangere "Jenter i fokus". Mer info om dette kommer.