Under finner dere Årshjulet for Flatås Fotball. Århjulet gir en oversikt over aktiviteter for fotballstyret, sportslig utvalg, medlemmer,
samt sportslige aktiviteter.


Spørsmål om Årshjulet sendes til Flatås Fotball ved fotballstyret.


Årshjul 2021 Flatås Fotball   
Januar
 
 Flatås Extra/Keeper Extra
 


 
Februar
Bestille opp spillertrøyer for sesong 2021
Lagskontrakter må sendes ut, og returneres for utbetaling lagsstøtte
Kontrakt trenere
Kontrakt trenerveileder
Kontrakt dommeransvarlig
Aktivitetsavgift Vår
Flatås Extra/Keeper Extra

 

Mars
Banefordeling
Oppstartsmøte med fotballgruppa
 
 

 
April
 
Dugnad Toalettpapir
Sesong Kick off
Oppstartsmøte nye kull

 
Mai
 
Klubbdommer kurs

18.05.2021: Årsmøte Fotball

Oppstart sonekvelder

Lagskontaktmøte

  
Juni
 

  
Juli
Felles ferie

 
August
Aktivitetsavgift Høst

Flatås sommer Extra

Oppstartsmøte nye kull

Trenerforum

Klubbforum

   
September
Banefordeling
Trenerforum
"Jenter i fokus"
 Dugnad toalettpapir
 NFF grasrottrenerkurs
 
 

 
Oktober
NFF grarottrenerkurs
 

  
November
 
 
 
 

Varetelling Coop Extra

Julecup

Desember
Julecup