I vedlagt dokument nederst på siden finner dere Årshjulet for Flatås Fotball 2022.


Spørsmål om Årshjulet sendes til Flatås Fotball ved fotballstyret.