Under finner dere Årshjulet for Flatås Fotball. Århjulet gir en oversikt over aktiviteter for fotballstyret og medlemmer,
samt sportslige aktiviteter


Spørsmål om Århjulet sendes til Flatås Fotball ved fotballstyret.


Årshjul 2020 Flatås Fotball   
Januar

 

10.01.2020: Påmelding av lag (seriespill, OBOS cup,NM)

31.01.2020: Kretsting NFF Trøndelag Stjørdal
16.01.2020 Info møte om kvalitetsklubb


 
Februar
Bestille opp spillertrøyer for sesong 2020
Lagskontrakter må sendes ut, og returneres for utbetaling lagsstøtte
Kontrakt trenere
Kontrakt trenerveileder
Kontrakt dommeransvarlig
Aktivitetsavgift Vår
28.02.2020: Lederlunch med NFF

 

Mars
Banefordeling
Oppstartsmøte med fotballgruppa
05.03.2020: Trenerforum
12.03.2020: Årsmøte
Foredrag med Rosenborgklinikken
27.03.2020: Lederlunch med NFF

 
April
02.04.2020: Klubbforum NFF
Dugnad Toalettpapir
Sesong Kick off
Oppstartsmøte nye kull

 
Mai
10.05.2020: Frist for registrering av barnefotballag
10.05.2020: Frist for søknad om turneringer for 2021
29.05.2020: Lederlunch med NFF
Lagskontaktmøte

  
Juni
10.06.2020: Frist for endring av lag fra vår til høst

  
Juli
Felles ferie

 
August
Aktivitetsavgift Høst
26.08.2020: Klubbforum NFF
20.08.2020: Frist for kampendringer

   
September
Banefordeling
Trenerforum
10.09.2020: Frist for overganger
10.09.2020: Frist for påmelding av lag til Futsal
20.09.2020: Frist for registrering av barnefotballag høst
25.09.2020: Lederlunch med NFF
26.09.2020 NFF Lederkurs 2

 
Oktober
30.10.2020: Lederlunch med NFF
Dugnad toalettpapir

  
November
14.11.2020: Trøndersk Fotball seminar
15.11.2020: Frist for å sende inn baneskjema for 2021
22.11.2020: Frist for påmelding til kvalifisering 0.div (G16 og G19)
24.11.2020: Klubbforum NFF
Varetelling Coop Extra
Julecup

Desember
Julecup
10.12.2020: Frist for søknad om sammensatte lag for 2021
18.12.2020: Lederlunch med NFF