Under finner dere en oversikt over medlemmer i Sportslig utvalg i Flatås IL Fotball.

Sportslige spørsmål og saker som ønskes tatt opp med Sportslig utvalg sendes til sportsligutvalg.fotball@flatas.no

 

Roller i sportslig utvalgNavn
Medlem SUChristian Engen Skotnes
Medlem SUAleksander Lysvoll
Medlem SUBachir El Hayek
Medlem SUMarkus Onsøien Sandvik
Keeperansvarlig 
Ungdomsfotballansvarlig 
Jentefotballansvarlig 
BanefordelerAnita Wraalsen 
Ansvarlig kamparena
DommerkoordinatorCamilla Askim

Fair Play ansvarlig                                                                                       

 

Oppgavene til SU er:
- å være faglig rådgiver for Styret
- å saksbehandle sportslige saker på vegne av styret
- å bistå trenere i å gjennomføre aktivitet i tråd med gjeldende Sportsplan
- å tilrettelegge og gjennomføre trenerforum


Hovedansvaret til SU er å tilrettelegge og koordinere all sportslig aktivitet i barne- og undomsfotballen.
Dette vil skje nært samarbeid med trenere/lagledere for den enkelte treningsgruppe (lag).

 

Retningslinjene for aktiviteten i Flatås IL Fotball er gitt i vår gjeldende Sportsplan.