Under finner dere en oversikt over medlemmer i Sportslig utvalg i Flatås IL Fotball.

Sportslige spørsmål og saker som ønskes tatt opp med Sportslig utvalg sendes til sportsligutvalg.fotball@flatas.no

 

Roller i sportslig utvalgNavn
Sportslig leder
Birger Dragsten
Medlem SULena Aanesen
Medlem SUEspen Holm
Medlem SUChristian Engen Skotnes
KeeperansvarligKai Moen
UngdomsfotballansvarligJoacim Laugen
JentefotballansvarligCamilla Askim 
BanefordelerAnita Wraalsen 
Ansvarlig kamparena

Monica Resellhagen 

Mid. dommerkoordinator

Camilla Askim

Fair Play ansvarlig                                                                                       Erik Eide

 

Oppgavene til SU er:
- å være faglig rådgiver for Styret
- å saksbehandle sportslige saker på vegne av styret
- å bistå trenere i å gjennomføre aktivitet i tråd med gjeldende Sportsplan
- å tilrettelegge og gjennomføre trenerforum


Hovedansvaret til SU er å tilrettelegge og koordinere all sportslig aktivitet i barne- og undomsfotballen.
Dette vil skje nært samarbeid med trenere/lagledere for den enkelte treningsgruppe (lag).

 

Retningslinjene for aktiviteten i Flatås IL Fotball er gitt i vår gjeldende Sportsplan.