Skade i barnefotball

Skade i barnefotball

Publisert av Flatås IL Webmaster den 18.11.17.
Barneforsikringen gjelder alle barn i norsk idrett opp til og med det kalenderår de fyller 12 år, og er betalt av Norges Idrettsforbund. 

Forsikringen gjelder når de deltar i organisert trening eller konkurranse, og det er ikke nødvendig med ytterligere registrering av spillere i denne aldersgruppen. 

Retningslinjer ved skade Hvis det skulle oppstå en idrettskade skal den meldes på eget Skadeskjema 0-12 år.
Idrettens Helsesenter vil da kontakte den som er oppført som foresatt.

Tilknytning til Flatås Fotball skal attesteres av trener/klubb, men dette skjer først senere.

Mer informasjon om forsikringen og vilkårene finner dere i link under http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

Spørsmål om forsikringen kan rettes til fotballstyret.