Nytt styre i Flatås IL fotball

Publisert av Roy Thomas Selbæk Myhre den 10.05.19. Oppdatert 09.06.20.

Våren 2019 ble styret i Flatåsen fotball skiftet ut, og det nye styret består av disse personene:

  • Leder - Jens Waaktaar Opland
  • Nestleder – Wenche Vikan
  • Styremedlem – Ivar Gifstad
  • Styremedlem og spillerrepresentant – Olav Selnes Lorentzen
  • Styremedlem – Johan Olaf Kleveland

Nytt for denne sesongen er at det er opprettet en foreldregruppe med foresatte fra alle fotbalgrupper, som skal bistå styret i driften av klubben.  Til sammen er vi nå over 20 stk. som skal gjøre samme jobben som 5 stk. gjorde tidligere.

Vi ønsker at lederfunksjonene i klubben skal være enkle, oversiktlige og tidsriktige, slik at klubben også i fremtiden kan drives ut fra en frivillighetskultur der det er attraktivt å ha en rolle eller et verv i klubben.

Så vi gleder oss stort til å ta fatt på de nye vervene våre og bidra til en positiv klubbutvikling, basert på klubbens kjerneverdier: Glede – Trivsel – Samhold – Fellesskap!

 

Heia Flatås!!!