Årsmøte Flatås IL avd. Fotball

Publisert av Jens Waaktaar Opland den 09.06.20. Oppdatert 30.06.21.
Velkommen til årsmøte i fotballavdelingen tirsdag 18. mai kl 20.00 i Sosialrommet, Flatåshallen.

 

Saksliste:

 

1. Åpning av leder
2. Gjennomgang av årsmelding for 2020
3. Gjennomgang regnskap for Flatås Fotball for 2020
4. Gjennomgang budsjett for Flatås Fotball 2021
5. Aktivitetsavgift for 2021 (2. halvår) og 2022 (1. halvår)
6. Behandle innkomne forslag
7. Godkjenne ny sportsplan
8. Valg
9. Avslutning

 

Se vedlagt årsmelding, regnskap, budsjett samt ny sportsplan

Medlemsmøte Flatås IL Fotball 2021.pdf
Regnskap 2020 og budsjett 2021.pdf
Sportsplan Flatås IL_2021.pdf