Skader i ungdoms- og voksenfotball

Skader i ungdoms- og voksenfotball

Publisert av Flatås IL Webmaster den 03.01.16. Oppdatert 18.11.17.
Fra sesongen 2010 innførte Norges Fotballforbund ny fotballforsikring.
Denne innebærer et vesentlig forbedret tilbud sammenlignet med den gamle ordningen, både i forhold til nye fordeler i forsikringsordningen og bedre ytelser. Du kan lese mer om fotballforsikringen på Norges Fotballforbunds nettsider.

Ved skade er følgende prosedyrer gjeldene for sesongen 2015:
 • Skader og lidelser skal alltid rapporteres til Idrettens Skadetelefon på 04420. Dette er viktig for å sikre at den skadede får riktig utredning og behandling, og at forsikringsoppgjøret håndteres korrekt.
  Alle skader eller lidelser skal umiddelbart etter at de oppstår, og som hovedregel før behandling igangsettes, rapporteres via eget elektronisk skademeldingsskjema, denne finnes også på www.fotballforsikring.no.
 • Det innføres samtidig et prinsipp om at skaden eller lidelsen må være innrapportert via elektronisk skademeldingsskjema før skadeutbetaling kan utføres.
 • Idrettens Skadetelefon skal bestille utredning og behandling hvis fotballforsikringen skal dekke kostnaden.
Kontakt NFFs servicetelefon på 04420 for mer informasjon.

Flatås fotballs spillere i ungdoms- og voksen fotball er dekket under forsikringsgruppe II og III. For gyldig forsikring gjelder følgende:

II. Lagsforsikring seniorfotball
 • Gjelder alle seniorlag, fra og med 2. divisjon og lavere for menn og fra og med 1. divisjon og lavere for kvinner, herunder både ellever-, sjuer- og femmerlag.
 • Klubben får tilsendt faktura i løpet av mars måned, med betalingsfrist 1. mai 2010.
 • Klubben er ansvarlig for at forsikringen (fakturaen) blir betalt og at spillerne er korrekt registrert i FIKS.
 • Alle spillere, som er korrekt registrert gjennom FIKS, vil være forsikret fra og med 1. mars 2010, så fremt klubben har betalt forsikringen innen betalingsfristen.
III. Lagsforsikring ungdomsfotball
 • Gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år), både ellever-, sjuer- og femmerlag.
 • Klubbene betaler ikke forsikringspremie for disse lagene i 2010.
 • Spillerne inngår i NFFs fotballforsikring i 2010 og er dekket med grunnforsikring.
 • Klubben er ansvarlig for at spillerne har gyldig forsikring ved at spillerne er korrekt registrert i FIKS.