Vakter Flatåshallen

Uke 40 - G2009

Uke 41 - Høstferie (ingen vakt)

Uke 42 - G2010/J2010

Uke 43 - G2011/J2011

Uke 44 - G15/J15