Brøytevakter 2017


Kontaktinfo brøytevakter:

Johan Kleveland 90639147
John Tore Dreier 96502900
Jan Morten Sumstad 45428490
Jørn Thomas Waagbø 91653082


Vaktliste (ukenummer):

Johan - uke 45,49,1,5,9,13

Jan M - uke 46,50,2,6,10,14

Jørn T - uke 47,51,3,7,11,15

John T -uke 48,52,4,8,12,16


Powered by: Bloc