Retningslinjer for håndtering av aktivitetsavgift. 1. Årsavgift forfaller i to terminer. Første termin forfaller 15.02. for lag som har vintertrening, og 15.03. for lags om ikke har vintertrening. Andre termin forfaller 20.08. for alle lag.
 2. Spillere som melder seg inn i klubben før 1. juni betaler full årsavgift. Innmeldte spillere etter 1. oktober betaler kvart årsavgift. Mellom 1. juni og 1. oktober betales halv årsavgift. Spillere som slutter får ikke refundert noe av betalt aktivitetsavgiften.
 3. Dersom fire eller flere familiemedlemmer er aktive i Flatås IL Fotball, betaler familien bare for de tre med høyest avgift. Medlemmene er selv ansvarlige for å melde fra om dette til klubbstyret.
 4. Dersom to eller flere familiemedlemmer er aktive i Flatås IL Fotball, gis nummer to og tre 25% moderasjon.
  Dersom fire eller flere familiemedlemmer er aktive i Flatås IL Fotball, betaler familien bare for de tre med høyest avgift.
  Medlemmene er selv ansvarlige for å melde fra om dette til klubbstyret.
 5. Spillere i familier med svakt betalingsevne kan helt eller delvis fritas fra aktivitetsavgiften. Søknad om fritak eller reduksjon sendes av foresatte eller lagskontakt til klubbstyret. Dette gjelder ikke for spillere på junior og senior nivå.
 6. Trenere, oppmenn, dommere og styremedlemmer unntas ikke fra aktivitetsavgift, men kan vurderes ihht punkt 5.
 7. Barn av trenere, oppmenn, dommere og styremedlemmer unntas ikke fra aktivitetsavgift, men kan vurderes ihht punkt 5.
 8. Lagskontakt har ansvar for å levere oversikt over aktive spillere på sitt lag til klubbens styre innen de frister som styret setter, og i angitt form/format.
 9. Spillere som ikke har betalt aktivitetsavgift for inneværende semester eller skylder avgift fra tidligere semester/år, skal ikke gis adgang til å delta på trening eller kamp (gjelder også cuper) før dett er betalt eller fritak er innvilget ihht punkt 5. Styret skal jevnlig informere lagskontakter om hvilke spillere som ikke har betalt og således ikke kan delta på trening og kamp.
 10. Spillere betaler den aktivitetsavgift som er vedtatt for det laget spiller tilhører aldersmessig. Spillere som permanent er flyttet opp i høyere årsklasse betaler imidlertid for den høyere årsklassen.
Powered by: Bloc