Årsmøte Flatås Fotball 2016

Publisert av Flatås IL Webmaster den 08.11.17.

Flatås IL Fotball kaller med dette inn til ordinært årsmøte 27. februar 2017 kl 18:00 (ref. §10 i vedtektene). Møtested: Flatåsen Skole, nedre bygg, formidlingsrom 1.

Saksliste:

- Åpning ved leder
- Godkjenning av stemmebrerettigede
- Godkjenning av innkallelse og saksliste
- Valg av møteleder og referent
- Valg av to personer til signering av protokoll
- Behandling av styrets årsmelding for 2016
- Behandling av regnskap for 2016
- Behandling av innkomne saker
- Behandling av budsjett 2017
- Valg (innstilling legges frem på årsmøtet)
- Avslutning

 

Årsmelding 2016: Flatås Fotball Årsberetning 2016.doc

Regnskap 2016: Fotball 311216.pdf

Budsjett 2017: Budsjett Fotball 2017.xls

Revisjon av sportsplan: Sportsplan Flatås Fotball - revidert januar 2017 etter SU.docx

Gjeldende sportplan og klubbhåndbok finnes på web: http://fotball.flatas.no/