Loft og banevakt

Instruks og vaktliste for "Loftet", banen og kiosken

Vaktordningen med vakt på Loftet, kunstgressbanen og kiosken er dugnadsoppgaver jfr. Klubbhåndboka for Flatås IL.

Det skal være 2/3 personer på vakt samtidig. En person med vaktansvar på kunstgressbanen og en person med vaktansvar på Loftet samt en person som har vaktansvar for kiosken.

 

NB! TILSYNSVAKT PÅ SKOLEN KUN TIRSDAG OG TORSDAG. UTOVER DET MÅ MAN SKAFFE ADGANGSKORT ETTER BEHOV.


Lagskontakt sender inn vaktliste til fotballstyret senest tirsdag før vaktuken starter.

I listen skal det fremkomme hvem som har vakt, når og mobilnummer til den enkelte.
Vaktlisten medbringes til Loftet av den som går på vakt mandager, og listen legges i vaktperm på bordet.VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE SONEKVELDER:

 • På sonekvelder har banevakt ansvaret for å veilede i forhold til parkering, vest ligger i kiosken.
 • Sonekvelder er onsdager fra og med --.--.----. Klokkeslett for sonekveldene: --:-- . --:--
 • -PÅ SONEKVELDER MÅ BANEVAKT VÆRE PÅ PLASS FRA KL 16:45.
 • Kioskansvar disse kveldene fordeles av Baneforvaltningen.
Loftvakt
Flatås IL låner Lofts-lokale av skolen, Loftet er idrettslagets klubblokale.

På Loftet er det mulighet til å booke møterom for alle lag og avdelinger. Bookingbok ligger på Loftet. Den som ønsker å booke møterom må selv møte på Loftet for å reservere rom, eller send e-post sekretær (kontakt@flatas.no) i god tid.

Loftet skal være betjent med vakt:
Mandag-Torsdag: kl. 18:00-21:00 (unntatt offentlige fridager).
For møter etter kl. 21:00 må man møte opp før kl. 21:00 om man 
ikke har eget adgangskort. Avtroppende loftsvakt setter døren i låst posisjon.


Arbeidsinstruks for loftvakta ligger i en rød perm på bordet.

Oppgaver for vakt på Loftet:

 • Være vakt og vert ved lån av skolens loftlokale.
 • Loftet skal ikke forlates ulåst.
 • Rydde/tømme søppel på toalett og møterom.
 • Rydde/skylle kaffetraktere.
 • Sørge for kaffe ved behov når det er møter.
 • Sette opp stoler på bord i møterom etter avholdt møte.
 • Låse Loftet ved vaktslutt. NB! Det må låses med kort, se låserutine i perm.

Banevakt, kunstgressbanen og toalettilgang
Vakt for kunstgressbanen og grusbane skal være i tidsrom:
Mandag: kl. 17:00-21:30
Tirsdag - Torsdag: kl. 18:00-21:30.
PS! På Sonekvelder på onsdager må banevakt være på plass fra kl. 16:45, låser opp loftet for tilgang til toalett.
Fredag: kl. 18:00-20:00.

Lørdag og søndag: Minst en gang før første kamp pr. dag, ellers valgfritt tidsrom pr. dag.

Toalettilgang på Loftet for besøkende og spillere i tidspunkt når banevakt er på plass.

Toalettilgang utover tider nevnt over:
De lag som har hjemmekamper utover banevaktens tider, og som ønsker tilgang til toalett, må ta kontakt med den som har ansvaret for utlån av nøkler ifm garderobetillgang for kveldstid/helger (se fane Trening og kamper, deretter Garderobetilgang, for mer info).
Ingen banevakt på offentlige fridager.

Vakthold på bane opphører når snøen har lagt seg, dersom det ikke vinterbrøytes.

Oppgaver for banevakt:

 • Skal kle seg i gul vest merket banevakt. Vestene henger på Loftet, inne på kontoret.
 • Skal rydde og fjerne søppel på kunstgressbanen og grusbanen, både innenfor og utenfor gjerdet.
  Søppelbeholderne ved banen skal tømmes og ny plastsekk settes inn. Søppelsekker og engangs-hansker ligger på loftet. Søppelsekker kastes i søppelsjakt jfr. instruks i vaktperm som ligger på loftet.
 • Driftsansvaret for kunstgressbanen har hovedlaget, men det utføres av fotballavdelingen ved styret. Per 2016 utføres dette av
  G16 v/Johan Kleveland.
 • Skal påse at personer er unna banens indre områder, når det er 11`er kamper.
 • Skal lås opp port inn til kunstgressbanen på minifotballkveld og ellers ved behov. Husk å lukke port og låse ved vaktslutt. Nøkkel henger sammen med Loftsvakt- nøklene og er den samme som passer til den blå konteineren.
 • Siste vakt for kvelden sjekker at cornerflagg og liner for oppdeling av baner er lagt i den blå konteiner ved vaktslutt. Konteineren skal være låst.
 • Oppmenn og trenere har ansvar for oppmerking av baner før kamp.
 • Lys på banen kobles av og på automatisk.
 • Melde til styret om det er mangel på vester, sekker, engangs-hansker etc.


Kioskvakt

Kiosken holdes åpen under kamper mandag til torsdag av laget som har vaktuke, med unntak av onsdager med sonekveld. Lag som har vaktuke holder kiosk også i helger.
Sjekk banekalender for kampoppsett.

 • Det skal kun selges egne produserte/innkjøpte varer, dvs kaker/vaffel, og drikke etter eget ønske (kaffe/saft, etc).
 • Kiosken kan ikke forlates ulåst.
 • De dager kiosken ikke er betjent, er det mulighet til å bruke kiosken for å selge kake/kaffe til kamper etc. Ta da kontakt med banevakt eller loftsvakt, som har nøkkel til kiosken.De som bruker kiosken, skal forlate kiosken slik den er, når man kom for å bruke den. Alle har et ansvar kiosken skal få leve, til det beste for Flatås Fotball.
 • Kiosken skal ikke være noe varmestue, og bruks i tillegg til de som står å selger kun unntaksvis ved for eksempel skader o.l.
 • Kioskvakt på banen opphører når sesongen er slutt/høstferien.
 • Lag som har vaktuke holder kiosk også i helger.
 • Lag som vet de ikke har mulighet til å stille med kioskvakt på sin helg, skal, i SÅ GOD TID SOM MULIG, varsle hjemmelag(ene) slik at de har mulighet til å disponere kiosksalg selv!
Oppgaver for kioskvakt:
 • Holde kiosken ryddig og pen, både innenfor og utenfor.
 • Hvis det blir ansamling av ungdom, kan man kontakte banevakten for bistand.
 • Kiosken skal forlates slik man selv ønsker at den skal være når man kommer
 • - Gulv kostes/vaskes når det er behov for det.
Rutiner ved overlevering av nøkler
På nøkkelhank finnes nøkkelkort til Loftet, samt en nøkkel til loftet som går til møterom/kjøkken/lager. I tillegg finnes en nøkkel til konteiner/grinda inn til bane, og til kiosken.

NB! Nøkkelkort med kode må brukes for å låse opp og låse ytterdør til Loftet. Husk å få informasjon/opplæring fra den som overleverer nøklene. I tillegg skal det ligge en låserutine i vaktperm på Loftet (nøkler skal ikke skilles fra hverandre).

Nøkler til første vaktlag, (første lag i april eller første uke etter skoleferie), fås utlevert etter avtale med hovedlagets sekretær
Bente Wiggen (kontakt@flatas.no)

Siste ukesvakt har ansvar for å overlevere nøkler til neste vaktlag på lista, enten når vakten er slutt eller ved oppstart påfølgende uke. Hvis overlevering ved ukeslutt, leveres nøklene til neste ukes lagsansvarlig. Se oversikt i kontaktliste for lagskontakt for kontaktperson.

Siste vaktlag før sommer- og juleferie samt vinterstenging leverer nøkkel til fotballstyret (fotballstyret@flatas.no)/hovedlagets sekretær (kontakt@flatas.no)