Referat oppstartsmøte Flatås Fotball 2010-kullet

Postet av Flatås IL - Fotball den 9. Sep 2016

Her følger referat oppstartsmøte for Flatås Fotball, 2010-kullet.
Møtereferatet og presentasjon kan lastes ned i sin helhet nederst i denne artikkelen.

Referat fra oppstartsmøte for fotball 2010-kull:

Sted: Flatåsen skole, nedre bygg. Tid: onsdag 7.9-16, kl. 18:00

Informasjon av oppstartsansvarlig Harald Kallevik. Flatås fotball ellers representert ved nestleder Siw Anita Kjørsvik og sportslig leder for barnefotball John Tore Dreier.

14 oppmøtte foreldre/foresatte.

Bakgrunn for tidligere oppstart enn hva som er vanlig for Flatås fotball er føringer fra kretsen som ønsker felles oppstart for alle fotball-lag. Vi samarbeider med Idrettskolen og tilbyr fotball for 2010-kullet fram til høstferien. Deretter tar Idrettskolen over og fotball tilbys på nytt i regi av Flatås fotball fra våren av.

Spillere må meldes inn i Flatås IL og betaler avgift til Idrettskolen. Er det flere enn tre i familien vil det lønne seg å melde inn alle. Men selvfølgelig mer enn velkommen til også å melde seg inn i Flatås Fotball.

Raskt tilbakeblikk til felles oppstartsdag 28. august, med ca. 30 barn. Gode erfaringer og tilbakemeldinger fra denne dagen.

PowerPoint-representasjon av slider fra Norges Fotballforbund, spesielt viktig å vektlegge at vi er en breddeklubb, vik unna topping av lag, sørg for trygge barn som blir sett og ivaretatt uansett hvilket nivå de ligger på når det gjelder fotball! Ha et spesielt fokus på «Foreldrevettreglene»!

For tilgang til nettsiden Treningsøkta.no, ta kontakt med Harald på mailadr.: harald.kallevik@gmail.com evt. Johan Kleveland: klevelandjohan@gmail.com

John Tore informerer kort om Sportsplan, et førende dokument for Flatås fotball som alle må sette seg inn i. Ligger ute på nettsidene til Flatås fotball, Flatås IL. For trenere er det nå krav fra kretsen om å gjennomføre Grasrot- trenerkurs. Frist for påmelding er 15. sept., meld fra til styret i Flatås fotball. Om ønskelig vil trenerkurs for kvinner kunne avholdes hos klubben. All info om ulike kurs er å finne på Trøndelag fotballkrets sine nettsider.

Forespørsel om deltakelse på cuper sendes fotballstyret.

Det oppfordres på det sterkeste til å motivere alle foreldre til å møte opp på treningene og å bidra der de kan! Inkluder og få foreldrene med!

Trenere/lagskontakter leverer ut skjema til foreldre som skal fylle inn info om barn og kontaktinformasjon til foresatte. Leveres tilbake igjen så fort som mulig!

Siw Anita sjekker ut hvor mye utstyr spillere får nå, evt. til våren. Lagene må sende mail til Siw Anita med informasjon om antall barn og kontaktperson for lagene.

Oppstartsmøte 2010.pdf
Flatås Fotball - Oppstartsmøte 2010.pptx
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Powered by: Bloc